แบบฟอร์มคำนวณค่าใช้จ่ายในการขนย้ายพัสดุ
ลำดับที่ รายการจำนวนชิ้นเคลื่อนย้ายไปชั้นที่ประเภทการขนย้าย