รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแ0ต่วันที่ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
# ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
1 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า 272,000.00   272,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด 270,000.00   ราคาต่ำสุด
2 ชุดปั๊มรดน้ำสนามหญ้าแรงดันสูง 399,000.00   399,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ชาติ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท ชาติ เทคโนโลยี จำกัด 333,840.00   เกณฑ์ราคา
3 เครื่องเจาะเดือยไม้ 52,000.00   0.00   ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอะไหล่ 2.ร้าน ว.วัสดุภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอะไหล่ 52,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
4 ถ่ายสำเนาคำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ.2485-2529 102,368.00   102,368.00   เฉพาะเจาะจง ทวีทองก็อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส ทวีทองก็อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 102,368.00   เกณฑ์ราคา
5 จ้างเหมาบริการดูแลตรวจสอบและบำรุงรักษาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและตู้ควบคุม 183,012.80   183,012.80   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอลเมค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท เอลเมค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 183,012.80   เกณฑ์ราคา
6 ตู้อบลมร้อน 359,600.00   357,380.00   ตกลงราคา 1.บริษัท เค.เค.ไซเอ็นทิฟิค จำกัด 2.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด บริษัท เค.เค.ไซเอ็นทิฟิค จำกัด 356,310.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
7 ตู้บ่มเชื้อ Incubator จำนวน 1 ตู้ 223,000.00   165,850.00   ตกลงราคา 1.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 2.บริษัท เค.เค ไซเอ็นทิฟิค จำกัด บริษัท เค.เค ไซเอ็นทิฟิค จำกัด 163,710.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
8 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร จำนวน 2 ชุด 0.00   0.00   e-bidding 1.ห้างหุ่นส่วนจำกัด กุลดา เอ็นเตอร์ไพรส์ 2.ไทยเนอร์ยี่ อินทรูเมนท์ จำกัด 3.บริษัท แมริโกลด์ เทคโนโลยี จำกัด 1.ห้างหุ่นส่วนจำกัด กุลดา เอ็นเตอร์ไพรส์ 2.ไทยเนอร์ยี่ อินทรูเมนท์ จำกัด 3.บริษัท แมริโกลด์ เทคโนโลยี จำกัด 3.บริษัท แมริโกลด์ เทคโนโลยี จำกัด 524,300.00   เกณฑ์ราคา ราคาต่ำสุด และเป็นไปตามข้อกำหน
9 เครื่องเขย่าผสมสารละลาย 120,000.00   102,720.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด 2.บริษัท เค.เอส.พี อ๊ออคต๊าเทค จำกัด บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด 102,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
10 ไมโครปิเปตชนิด 1 ช่อง 480,000.00   276,060.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 3.บริษัท เค.เอส.พี. อ๊ออคต้าเทค จำกัด บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 197,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
11 เครื่องให้น้ำเกลืออัตโนมัติ 10 ชุด 170,000.00   170,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอ็น พี อินเตอร์เทรด จำกัด 2.บริษัท เมิร์จ คอมพาเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เมิร์จ คอมพาเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด 165,000.00   เกณฑ์ราคา
12 เครื่องขูดหินปูน 19,000.00   19,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เมิร์จคอมพาเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เมิร์จคอมพาเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด 18,000.00   เกณฑ์ราคา
13 เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง 5 เครื่อง 337,000.00   290,000.00   ตกลงราคา 1.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 289,750.00   เกณฑ์ราคา
14 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 555,000.00   520,000.00   e-bidding 1.บริษัท โตโยต้า เมืองคอน จำกัด บริษัท โตโยต้า เมืองคอน จำกัด 520,000.00   เกณฑ์ราคา
15 เครื่องมือบำบัดเลเซอร์กำลังสูง 860,000.00   860,000.00   e-bidding 1.บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด 2.บริษัท เมิร์จคอมพาเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด 1.บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด 2.บริษัท เมิร์จคอมพาเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เมิร์จคอมพาเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด 860,000.00   ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา

หน้า: 1 / 15  First Previous [ ๑ ] [ ๒] [ ๓] [ ๔] ...Next End