รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแ0ต่วันที่ ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561
# ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
16 รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน 1,700,000.00   1,572,480.00   e-bidding 1.บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด 2.บริษัท มาสเตอร์อิมแทคท์ จำกัด 3.บริษัท จตุรทิศ บิสซิเนส จำกัด บริษัท อ๊ซูซุหาดใหญ่ จำกัด บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด 1,490,000.00   ต่ำกว่าราคากลาง
17 ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวิเคราะห์ธาตุคาร์บอนไนโตรเจน 47,154.90   47,154.90   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ลีโก้ อินสตรูเมนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ลีโก้ อินสตรูเมนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด 47,154.90   เสนอราคารายเดียว
18 ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้แช่ 2 บาน 28,890.00   28,890.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส 28,890.00   เสนอราคารายเดียว
19 ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสกัดแยกสารในภาวะวิกฤตแบบยิ่งยวด 176,550.00   176,550.00   ตกลงราคา 1.บริษัท แสงวิทย์ 2000 จำกัด บริษัท แสงวิทย์ 2000 จำกัด 176,550.00   เสนอราคารายเดียว
20 ตู้เสื้อผ้าเหล็กและโต๊ะอ่านหนังสือแบบเหล็ก 288,000.00   267,072.00   ตกลงราคา 1.บริษัท สหสยามวิคตอรี่ จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพบูลย์ เจริญทรัพย์ บริษัท สหสยามวิคตอรี่ จำกัด 267,072.00   ราคาที่ต่ำสุด
21 ปรับพื้นที่และจัดทำระบบระบายน้ำ เต็นท์พักแรม อุทยานพฤกษศาสตร์ 460,000.00   460,000.00   เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพรหมก่อสร้าง 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุพรภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพรหมก่อสร้าง 440,000.00   ีราคาดีที่สุด
22 เครื่องวิเคราะห์อสุจิสัตว์ด้วยระบบอัตโนมัติ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์อสุจิสัตว์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3,600,000.00   3,600,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.พี.เทค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ.พี.เทค (ประเทศไทย) จำกัด 3,350,000.00   เชิญเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามวิธีเฉพาะเจ
23 ซื้ออุปกรณ์ระบบรดน้ำสปริงเกอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเจาะจง 432,815.00   532,815.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท แซน แมชชีน จำกัด บริษัท แซน แมชชีน จำกัด 422,950.00   รายละเอียดคุณลักษณะตรงตามความต้องการใช้ง
24 ชุดถ่ายทอดเพื่อผ่าตัดส่องกล้องทางเดินหายใจสำหรับสัตว์เล็ก จำนวน 1 ชุด 1,890,000.00   1,870,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด 1,800,000.00   ตามวีธีเจาะจง (ค)
25 จัดซื้ออุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ 477,541.00   477,541.00   บริษัท ชาติ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท ชาติ เทคโนโลยี จำกัด 460,100.00   รายละเอียดคุณลักษณะตรงตามความต้องการใช้ง
26 เครื่องวางยาสลบ พร้อมเครื่องช่วยหายใจระหว่างการผ่าตัด จำนวน 1 ชุด 341,000.00   341,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท โซอา เมดดิคอลเทค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โซอา เมดดิคอลเทค (ประเทศไทย) จำกัด 341,000.00   ไม่เกินราคากลางและงบประมาณ
27 ปากกาพลาสติก คละสี สกรีน 1 สี 1 จุด 73,800.00   73,800.00   เฉพาะเจาะจง 1.ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 73,800.00   เสนอราคารายเดียว
28 ชุดป้ายประชาสัมพันธ์ Backdrop 2 ชุด 60,000.00   60,000.00   1.บริษัท โฟร์คัลเลอร์ อินเตอร์กราฟฟิก จำกัด บริษัท โฟร์คัลเลอร์ อินเตอร์กราฟฟิก จำกัด 60,000.00   เสนอราคารายเดียว
29 วัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ 101,990.80   101,990.80   ตกลงราคา 1.บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด 54,463.00   เสนอราคารายเดียว
30 หญ้าเทียมสนามไดร์ฟกอล์ฟ 24,000.00   24,000.00   ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วน จำกัด ว.นครนานากิจ ห้างหุ้นส่วน จำกัด ว.นครนานากิจ 24,000.00   เสนอราคารายเดียว

หน้า: 2 / 46  First Previous  [ ๑] [ ๒ ] [ ๓] [ ๔] [ ๕] ...Next End