รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแ0ต่วันที่ ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561
# ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
46 ติดตั้งหลังคาและเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามเทนนิส 467,620.00   467,620.00   ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพรหม ก่อสร้าง 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุเทน เรสซิ่ง 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพรหม ก่อสร้าง 464,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
47 ชุดควบคุมปั๊ม 74,900.00   0.00   ตกลงราคา 1.บริษัท ชาติ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2.บริษัท แซน แมชชีน จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริษัท ชาติ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 72,760.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
48 ม่าน/มู่ลี่ปรับแสง 74,500.00   74,500.00   เฉพาะเจาะจง 1.หจก.วนครนานากิจ หจก.วนครนานากิจ 74,000.00   เสนอราคารายเดียว
49 ชุดตรวจร่างกายสัตว์ จำนวน 1 ชุด 188,000.00   187,995.00   เฉพาะเจาะจง 1. บจก.สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย 2. บจก.เบสท์ อิควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ 3. บจก.วีไอพีเค มาร์เก็ตติ้ง บจก.สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย 187,995.00   ราคาต่ำที่สุด
50 ชุดกล้องสำหรับจุลศัลยกรรม 500,000.00   500,000.00   เฉพาะเจาะจง 1. บจก.เวท แอนนี่มอล 2. บจก.บ๊อบบี้ อินเตอร์เทรด บริษัท บ๊อบบี้ อินเตอร์เทรด 500,000.00   ราคาต่ำสุด
51 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิด 3 ยก ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 กิโลวัตต์ 600,000.00   600,000.00   e-bidding จำนวน 32 ราย 1. บจก.คลู ดี พา การไฟฟ้า 2. บจก.เฟิร์สเทคโนโลยีแอนด์คอนโทรล 3. บจก.ฟิวเจอร์กรีนเอ็นจิเนียริ่ง 4. บริษัท เคเลนอร์ 5. บริษัท หาดใหญ่ เจนเนอเรเตอร์ เซอร์วิส บริษัท คลู ดี พา การไฟฟ้า 500,000.00   ราคาต่ำสุด
52 ปรับปรุงห้องสตูดิโอสำหรับการถ่ายทอดวิดีโอและบันทึกเสียง 434,000.00   434,000.00   ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวี อินเตอร์ คอนสตรัคชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวี อินเตอร์ คอนสตรัคชั่น 430,000.00   เฉพาะแหล่งที่มา
53 เครื่องขัดพื้นขนาด 18 นิ้ว 93,900.00   93,900.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ธมนวรรณคอมเมอร์เชียล จำกัด 2.บ้านตะเคียนดำการเกษตร 3.ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ บริษัท ธมนวรรณคอมเมอร์เชียล จำกัด 93,900.00   ราคาที่ต่ำที่สุด และ อื่น ๆ (ผู้ใช้งานคั
54 โต๊ะอ่านหนังสือ 1,196,800.00   1,196,800.00   สอบราคา 1.ร้านมีดีเฟอร์นิเจอร์ 2.หจก.ว.นครนานากิจ 3.หจก.แสงทักษิณวิศวกรรม 4.หจก.เจ.วีอาร์.คอนสตรักชั่น 5.หจก.เค แอนด์มี วิศวกรรม 6.หจก.9 นครวิศวกรรม 7.บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 8.บริษัท เออีซี บิซิเนส เทรดดิ้ง จำกัด 9.บริษัท ไทยบิลบอร์ด จำกัด 10.บริษัท ศรีประดิษฐ์สเตนเลส จำกัด 1.บริษัท ศรีประดิษฐ์สเตนเลส จำกัด บริษัท ศรีประดิษฐ์สเตนเลส จำกัด 1,005,000.00   ราคาที่เหมาะสม
55 เก้าอี้ทำงานของพนักงานส่วนกิจการนักศึกษา 56,000.00   0.00   ตกลงราคา 1.บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 1.บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 54,600.00   การส่งมอบที่ดีที่สุด และ อื่น ๆ จัดซื้อจ
56 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook และ เครื่องพิมพ์ 38,590.00   0.00   ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 38,000.00   การส่งมอบที่ดีที่สุด และ อื่น ๆ เชิญเสนอ
57 ทาสีพื้นสนามเทนนิสพร้อมฝาผนัง 359,232.00   359,232.00   ตกลงราคา 1.นายเจริญ แซ่ภู่ 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 1.นายเจริญ แซ่ภู่ 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 315,000.00   ราคาที่ต่ำสุด
58 จ้างปรับปรุงตกแต่งห้อง Fitness อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 705,750.00   705,648.00   สอบราคา 1.หจก.ว.นครนานากิจ 2.หจก.เจ.วี.อาร์ คอนสตรั๊คชั่น 3.หจก.9นคร วิศวกรรม 4.บริษัท เอส.เค.ดี.เอ็นจิเนียริ่ง 5.หจก.ปันรักคอนสตรัคชั่น (2006) 6.หจก.ท่าหินธุรกิจ 7.หจก.จ.อัมรินทร์ก่อสร้าง 8.หจก.นครพรหมก่อสร้าง 9.หจก.พงษ์สงวนก่อสร้าง 10.หจก.เค แอนด์ บี วิศวกรรม 1.หจก.ว.นครนานากิจ 2.หจก.ท่าหินธุรกิจ หจก.ท่าหินธุรกิจ 690,000.00   เสนอรายละเอียดตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดแ
59 วัสดุการศึกษา 4 รายการ ใช้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 186,352.10   186,352.10   ตกลงราคา 1.บริษัท ซีที่ไอ แอนด์ ซายน์ จำกัด 1.บริษัท ซีที่ไอ แอนด์ ซายน์ จำกัด บริษัท ซีที่ไอ แอนด์ ซายน์ จำกัด 3,231.40   ผู้ใช้งานเป็นผู้คัดเลือก
60 วัสดุการศึกษา 4 รายการ ใช้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 186,352.10   186,352.10   ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จีซายน์ แอนด์ เซอร์วิส 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จีซายน์ แอนด์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จีซายน์ แอนด์ เซอร์วิส 44,629.00   ผู้ใช้งานเป็นผู้คัดเลือก

หน้า: 4 / 46  First Previous  [ ๑] [ ๒] [ ๓] [ ๔ ] [ ๕] [ ๖] [ ๗] ...Next End