รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแ0ต่วันที่ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
# ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
61 สไลด์ชิ้นเนื้อพยาธิ จำนวน 50 ชุด/รายการ 1,000,000.00   1,000,000.00   เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1,000,000.00   ราคาเหมาะสมและคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ
62 ชุดสไลด์ถาวรเนื้อเยื่อพื้นฐาน จำนวน 24 รายการ/ชุด 624,000.00   624,000.00   เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 624,000.00   ราคาเหมาะสมและคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ
63 ค่าบริการค่าทัวร์โครงการเจรจาความร่วมมือ 485,138.00   485,138.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เพชราภรณ์ กรุ๊ป แทรเวล จำกัด บริษัท เพชราภรณ์ กรุ๊ป แทรเวล จำกัด 485,135.00   เกณฑ์ราคา
64 ค่าสมัครสมาชิกแบบ Access Partner Package ของ Higher Education Academy (HEA) 180,000.00   180,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.THE HIGHER EDUCATION ACADEMY THE HIGHER EDUCATION ACADEMY 162,815.25   เกณฑ์ราคา
65 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนขนาดเล็ก 60,000.00   0.00   ตกลงราคา 1.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 39,804.00   เฉพาะแหล่งที่มา
66 รถเข็น และแผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ 0.00   0.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลิน เยอรมนี อิมพอร์ท จำกัด 198,000.00   ราคาต่ำสุด
67 การดำเนินการขอใช้ร่างอาจารย์ใหญ่ (12 ร่าง) 189,290.00   189,290.00   เฉพาะเจาะจง 1.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภาควิชากายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภาควิชากายวิภาคศาสตร์) 189,290.00   เฉพาะแหล่งที่มา
68 ชุดปั๊มพร้อมอุปกรณ์ควบคุม 428,000.00   395,900.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ชาติ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท ชาติ เทคโนโลยี จำกัด 390,550.00   เสนอราคารายเดียว
69 จ้างออกแบบอัตลักษณ์วิทยาลัยนานาชาติ 50,000.00   50,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โคฟาวเดอร์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท โคฟาวเดอร์ กรุ๊ป จำกัด 49,755.00   เกณฑ์ราคา
70 ป้ายบอกสถานที่อาคารต่างๆภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,858,000.00   1,858,000.00   สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.อาร์.คอนสตรั๊คชั่น 2.ร้านวุลแฟรม 3.บ้านไทเวิร์ค 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 นครวิศวกรรม 5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพรหมก่อสร้าง 6.ห้่างหุ้นส่วนจำัก จ.อัมรินทร์ ก่อสร้าง 7.ร้านหาดใหญ่ดีไซน์ 8.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค แอนด์ บี วิศวกรรม 9.บริษัท ไทยบิลบอร์ด จำกัด 10.หจก.เวลตี้ ครีเอชั่น 11.ร้านซายน์เพอร์เฟคชั่นทลัร บ้านไทเวิร์ค บ้านไทเวิร์ค 1,790,000.00   เสนอราคารายเดียว
71 เครื่องดูดจ่ายสารละลายอิเลคทรอนิกส์ 72,000.00   0.00   ตกลงราคา 1.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 52,000.00   เกณฑ์ราคา
72 ประกวดราคาซื้อกรงโมดูล่าแบบคอนโดไซส์ใหญ่ จำนวน 3 ชุด 810,000.00   810,000.00   e-bidding 1.หจก.เอสซีซีโปรเกรสชั่น เมดิคอลอิควิปเม้นต์ 2.บจก.ดับเบิ้ลยูพีเค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 1.หจก.เอสซีซีโปรเกรสชั่น เมดิคอลอิควิปเม้นต์ 2.บจก.ดับเบิ้ลยูพีเค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส บริษัท ดับเบิ้ลยูพีเค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 525,000.00   ราคาต่ำสุด
73 ระบบการเรียนการสอนทางไกล พร้อมติดตั้ง 2,040,000.00   2,036,210.00   e-bidding 1. บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด 2. บริษัท มินท์คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอเซาท์ 1. บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด 2. บริษัท มินท์คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด 2,000,000.00   ราคาต่ำสุด
74 จ้างออกแบบงานก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ 1,757,500.00   1,757,500.00   คัดเลือก 1. บริษัท Planning and Mapping Consultant Co,LTD 2.บริษัท แอเรีย จำกัด 3.บริษัท สถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ บริษัท แอเรีย จำกัด บริษัท แอเรีย จำกัด 1,750,000.00   ราคาต่ำสุด
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลอง จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) 624,000.00   592,500.00   e-bidding บจก.ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จก. บจก.คิงส์ วาไรตี้ อาร์ต จก. บจก.โฟร์ดี อี.เอ็ม. จก. บจก.ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จก. บจก.ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จก. 585,000.00   ราคาเหมาะสมและคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ

หน้า: 5 / 15  First Previous ... [ ๒] [ ๓] [ ๔] [ ๕ ] [ ๖] [ ๗] [ ๘] ...Next End