รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแ0ต่วันที่ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
# ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
76 ซื้อเครื่องตรวจวัดสมรรถภาพปอด (spirometer) โดยวิธีคัดเลือก 540,000.00   540,000.00   คัดเลือก บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด 470,000.00   เสนอราคาเหมาะสมและเป็นตามสเปคที่กำหนด
77 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 19,866,000.00   19,866,000.00   e-bidding หจก.ปันรัก คอนสตรัคชั่น (2006) หจก.ปันรัก คอนสตรัคชั่น (2006) หจก.ปันรัก คอนสตรัคชั่น (2006) 19,422,000.00   ราคาต่ำสุด
78 เครื่องทำน้ำร้อนเย็น 25,000.00   0.00   ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์แอร์เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์แอร์เซอร์วิส 21,000.00   เสนอราคารายเดียว
79 โทรทัศน์สี ขนาดไม่ต่ำกว่า 48 นิ้ว พร้อมขาตั้ง 250,000.00   237,025.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท จิตติโอเอ จำกัด บริษัท จิตติโอเอ จำกัด 236,000.00   เสนอราคารายเดียว
80 เครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อโรค และตู้เย็น จำนวน 2 รายการ 0.00   0.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จำกัด 192,297.00   ราคาต่ำสุด
81 ติดตั้งประตูฟุตบอล 11 คน พร้อมตาข่าย (แบบมาตรฐาน) 60,000.00   60,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 60,000.00   เสนอราคารายเดียว
82 ติดตั้งเสาพร้อมตาข่ายกั้นลูกฟุตบอล 56,175.00   56,715.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 55,000.00   เสนอราคารายเดียว
83 บัตรอวยพรปีใหม่ 8,050.00   8,050.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนโซน อินเตอร์ 2001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนโซน อินเตอร์ 2001 8,050.00   เสนอราคารายเดียว
84 เต็นท์พักแรม 3 รายการ 196,000.00   196,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอาท์ดอร์ เฮเว่น ออนไลน์ จำกัด บริษัท เอาท์ดอร์ เฮเว่น ออนไลน์ จำกัด 196,000.00   เสนอราคารายเดียว
85 ติดตั้งม่านม้วน 7 ชุด ห้องประชุม 101 31,878.00   31,878.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 30,000.00   เสนอราคารายเดียว
86 ออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 6,150,000.00   6,150,000.00   คัดเลือก รับเอกสาร 1.บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำกัด 2.บริษัท นูเซ็น จำกัด 3.บริษัท แอ๊ดวานซ์ คอนซัลแทนต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 1.บริษัท นูเซ็น จำกัด บริษัท นูเซ็น จำกัด 5,800,000.00   เสนอราคารายเดียว
87 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเรียน 3-4 อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมฯ 276,060.00   276,060.00   เฉพาะเจาะจง 1 หจก.พีเอ็ม.บี.ซิสเท็มส์ เวิร์ค 2.หจก.เค.เอส.เอ็มเอ็นจิเนีย 3.หจก.จตุรพรภัณฑ์ 1 หจก.พีเอ็ม.บี.ซิสเท็มส์ เวิร์ค 2.หจก.เค.เอส.เอ็มเอ็นจิเนีย 3.หจก.จตุรพรภัณฑ์ หจก.จตุรพรภัณฑ์ 276,060.00   ราคาต้ำสุด
88 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความสมดุลด้วยการกรองหลายตัวอย่าง 1,436,000.00   1,436,000.00   e-bidding บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จก. บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จก. ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาในรายละเอียดตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย 0.00   -
89 เครื่องทำลายเอกสาร 16,000.00   16,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิทยุ-โทรทัศน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิทยุ-โทรทัศน์ 16,000.00   การส่งมอบที่ดีที่สุด อื่น ๆ ผู้ใช้งานคัด
90 ระบบประกาศตามสาย 360,000.00   341,810.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท จิตติโอเอ จำกัด บริษัท จิตติโอเอ จำกัด 341,810.00   ราคาที่ต่ำสุด

หน้า: 6 / 15  First Previous ... [ ๓] [ ๔] [ ๕] [ ๖ ] [ ๗] [ ๘] [ ๙] ...Next End