ลำดับที่รายการปริมาณราคาต่อหน่วยราคารวมกำหนดส่งใบขอซื้อ/ขอจ้างวิธีจัดหา