แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)
ลำดับที่  ชื่อโครงการ  งบประมาณโครงการ  คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
1   สร้างหุ่นมโนราห์พร้อมติดตั้ง 450,000.00   09/2560
2   เทคอนกรีตลานจอดรถและลานกิจกรรม 938,426.00   09/2560
3   ปรับปรุงระบบสระว่ายน้ำ 400,488.00   09/2560
4   ระบบปรับอากาศห้องเรียนห้องปฏิบัติการสารสนเทศ 1,200,000.00   09/2560
5   กั้นผนังห้องด้วย partition ห้อง 113 และห้อง 124 156,434.00   09/2560
6   วัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับการเรียนการสอน และให้บริการประจำสนาม 390,386.00   09/2560
7   ปรับปรุงมุ้งลวดหอพักลักษณานิเวศ 7 มีสภาพชำรุด 195,000.00   09/2560
8   วัสดุเพื่อซ่อมบำรุงดรงเรียน Green House จำนวน 3 รายการ 120,696.00   09/2560
9   วัสดุอุปกรณ์ จำนวน 19 รายการ 131,743.75   09/2560
10   ต้นขี้เหล็กอเมริกัน 135,000.00   09/2560
11   รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ 2,375,000.00   09/2560
12   เครื่องพิมพ์ UV 3 3 มิติ ชนิด LED พร้อมชุดพิมพ์วัสดุทรงกลม 730,000.00   09/2560
13   น้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 500 ml รูปทรงขวดโบว์ลิ่ง 537,000.00   09/2560
14   เก้าอี้บรรยาย อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 3,300,000.00   08/2560
15   ชุดทดสอบโต๊ะการไหล 900,000.00   09/2560
16   จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,913,211.00   09/2560
17   โต๊ะผ่าตรวจวินิจฉัยโรค 900,000.00   09/2560
18   กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตาพร้อมชุด 1,880,000.00   09/2560
19   เครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่ 1,800,000.00   09/2560
20   เครื่องตรวจด้วยคลื่นความถี่สูงสำหรับสัตว์ 1,880,000.00   09/2560
21   เครื่องติดตามสัญญาณชีพ 920,000.00   09/2560
22   กรงโมดูลลาแบบคอนโดไซส์เล็ก 752,000.00   09/2560
23   กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา 672,000.00   09/2560
24   กรงโมดูลาแบบคอนโดไซส์ใหญ่ 810,000.00   09/2560
25   เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด 760,000.00   09/2560
26   เครื่องมือบำบัดลู่วิ่งในน้ำ 870,000.00   09/2560
27   เครื่องมือบำบัดเลเซอร์กำลังสูง 860,000.00   09/2560
28   โคมไฟผ่าตัด โคมคู่แบบติดเพดานชนิดหลอด 852,000.00   09/2560
29   เครื่องเอ็กซเรย์พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพดิจิตอล 1,620,000.00   09/2560
30   เครื่องมือผ่าตัดกระดูก 1,890,000.00   09/2560
31   ชุดเครื่องมือผ่าตัดเข่า 1,840,000.00   09/2560
32   เครื่องตัดชิ้นเนื้อเยื่อเยือกแข็ง 1,890,000.00   09/2560
33   โต๊ะตัดชิ้นเนื้อ 662,000.00   09/2560
34   เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้่อ 568,000.00   09/2560
35   ค่าตกแต่งภายในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก 4,150,000.00   09/2560
36   เครื่องวิเคราะห์อสุจิสัตว์ด้วยระบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์อสุจิสัตว์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3,600,000.00   09/2560
37   ปรับปรุงอาคารวิชาการ 5 เป็นสำนักงาน 2,906,100.00   09/2560
38   กล้องส่องตรวจสำหรับผ่าตัดช่องท้อง Endoscopic 1,880,000.00   09/2560
39   ชุดถ่ายทอดภาพเพื่อผ่าตัดส่องกล้องทางเดินหายใจสำหรับสัตว์เล็ก 1,890,000.00   09/2560
40   ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกและข้อผ่านกล้องสำหรับสัตว์ 1,890,000.00   09/2560
41   ชุดตรวจสารชีวเคมีในเลือดสัตว์ 950,000.00   09/2560
42   ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 180,379,300.00   09/2560
End