ข่าวประกาศ (ขาย/จำหน่ายพัสดุ)
ลำดับที่ ชื่อโครงการราคาประเมินขั้นต่ำวิธีขาย/จำหน่าย วันยื่นเอกสาร วันคัดเลือก แสดงรายละเอียด
1  ประกาศขายทอดตลาดเศษซากพัสดุชำรุด32.00   ขายทอดตลาด  19/07/2565   19/07/2565 ดูรายละเอียด
2  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด6.50   ขายทอดตลาด  15/06/2565   15/06/2565 ดูรายละเอียด
3  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการปั๊มสูบน้ำ50,000.00   ขายทอดตลาด  15/06/2565   15/06/2565 ดูรายละเอียด
4  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 10.00   ขายทอดตลาด  13/06/2565   13/06/2565 ดูรายละเอียด
5  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 358 รายการ65,000.00   ขายทอดตลาด  07/06/2565   07/06/2565 ดูรายละเอียด
6  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 358 รายการ65,000.00   ขายทอดตลาด  07/06/2565   07/06/2565 ดูรายละเอียด
7  1111111111,111.00   ตกลงราคา  19/04/2565   19/04/2565 ดูรายละเอียด
8  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 35 รายการ20,000.00   ขายทอดตลาด  04/04/2565   04/03/2565 ดูรายละเอียด
9  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 109 รายการ55,000.00   ขายทอดตลาด  31/03/2565   31/03/2565 ดูรายละเอียด
10  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 54 รายการ24,000.00   ขายทอดตลาด  17/03/2565   17/03/2565 ดูรายละเอียด
11  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 12 รายการ25,000.00   ขายทอดตลาด  25/02/2565   25/02/2565 ดูรายละเอียด
12  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดจำนวน 61 รายการ4,500.00   ขายทอดตลาด  24/02/2565   24/02/2565 ดูรายละเอียด
13  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดจำนวน 62 รายการ104,500.00   ขายทอดตลาด  08/01/2565   26/01/2565 ดูรายละเอียด
14  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 24 รายการ970.00   ขายทอดตลาด  25/11/2564   25/11/2564 ดูรายละเอียด
15  ประกาศขายทอดตลาดเศษซากตู้ดูดควัน15.00   ขายทอดตลาด  26/11/2564   26/11/2564 ดูรายละเอียด
16  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามสภาพซาก)28,000.00   ขายทอดตลาด  17/09/2564   17/09/2564 ดูรายละเอียด
17  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามสภาพซาก)28,000.00   ขายทอดตลาด  17/09/2564   17/09/2564 ดูรายละเอียด
18  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุรายการเครื่องปรับอากาศพร้อมวัสดุประกอบระบบปรับอากาศ (ตามสภาพเศษซาก)37.00   ขายทอดตลาด  06/08/2564   06/09/2564 ดูรายละเอียด
19  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุรายการเครื่องปรับอากาศพร้อมวัสดุประกอบระบบปรับอากาศ (ตามสภาพเศษซาก)37.00   ขายทอดตลาด  06/09/2564   06/09/2564 ดูรายละเอียด
20  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ (ตามสภาพเศษซาก)23,500.00   ขายทอดตลาด  03/08/2564   03/08/2564 ดูรายละเอียด
21  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์20,000.00   ขายทอดตลาด  11/05/2564   11/05/2564 ดูรายละเอียด
22  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ (เฉพาะ case) จำนวน 51 เครื่อง77,000.00   ขายทอดตลาด  07/05/2564   07/05/2564 ดูรายละเอียด
23  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ (เฉพาะ Case)77,000.00   ขายทอดตลาด  20/04/2564   20/04/2564 ดูรายละเอียด
24  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ (เฉพาะ Case)77,000.00   ขายทอดตลาด  20/04/2564   20/04/2564 ดูรายละเอียด
25  ประกาศขายทอดตลาดเศษซากเหล็ก8.00   ขายทอดตลาด  19/04/2564   19/04/2564 ดูรายละเอียด
26  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตามสภาพซาก)29,000.00   ขายทอดตลาด  05/03/2564   05/03/2564 ดูรายละเอียด
27  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตามสภาพซาก)29,000.00   ขายทอดตลาด  05/03/2564   05/03/2564 ดูรายละเอียด
28  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ (ตามสภาพซาก)14,000.00   ขายทอดตลาด  17/02/2564   17/02/2564 ดูรายละเอียด
29  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ (ตามสภาพซาก)14,000.00   ขายทอดตลาด  17/02/2564   17/02/2564 ดูรายละเอียด
30  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตามสภาพซาก)3,000.00   ขายทอดตลาด  21/01/2564   21/01/2564 ดูรายละเอียด
31  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตามสภาพซาก) (เพิ่มรายละเอียดรายการที่จำหน่าย)12,000.00   ขายทอดตลาด  15/12/2563   15/12/2563 ดูรายละเอียด
32  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตามสภาพซาก)12,000.00   ขายทอดตลาด  15/12/2563   15/12/2563 ดูรายละเอียด
33  ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศพร้อมวัสดุประกอบระบบปรับอากาศ(ตามสภาพซาก)23.00   ขายทอดตลาด  16/11/2563   16/11/2563 ดูรายละเอียด
34  ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศพร้อมวัสดุประกอบระบบปรับอากาศ23.00   ขายทอดตลาด  16/11/2563   16/11/2563 ดูรายละเอียด
35  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ (ตามสภาพซาก)4,000.00   ขายทอดตลาด  09/11/2563   09/11/2563 ดูรายละเอียด
36  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ (ตามสภาพซาก)4,000.00   ขายทอดตลาด  09/11/2563   09/11/2563 ดูรายละเอียด
37  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการเครื่องปรับอากาศ (ตามสภาพ)30.00   ขายทอดตลาด  27/10/2563   27/10/2563 ดูรายละเอียด
38  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตามสภาพซาก)9.00   ขายทอดตลาด  26/10/2563   26/10/2563 ดูรายละเอียด
39  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการตู้อบรมควันขนาดใหญ่(ตามสภาพซาก)16.00   ขายทอดตลาด  18/09/2563   18/09/2563 ดูรายละเอียด
40  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์13,000.00   ขายทอดตลาด  17/06/2563   17/06/2563 ดูรายละเอียด
41  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์(ตามสภาพเศษซาก)16,000.00   ขายทอดตลาด  17/06/2563   17/06/2563 ดูรายละเอียด
42  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการปั๊มสูบน้ำท่วมไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด100,000.00   ขายทอดตลาด  20/04/2563   20/04/2563 ดูรายละเอียด
43  ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศพร้อมวัสดุประกอบระบบปรับอากาศ (ตามสภาพเศษซาก)22.00   ขายทอดตลาด  23/03/2563   23/03/2563 ดูรายละเอียด
44  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการเครื่องปรับอากาศ (ตามสภาพ)22.00   ขายทอดตลาด  02/03/2563   02/03/2563 ดูรายละเอียด
45  ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศชำรุดและเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ97,500.00   ขายทอดตลาด  09/08/2562   09/08/2562 ดูรายละเอียด
46  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน 4 รายการ3,000.00   ขายทอดตลาด  16/05/2562   16/05/2562 ดูรายละเอียด
47  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการเศษซากเครื่องปรับอากาศ17.00   ขายทอดตลาด  27/03/2562   27/03/2562 ดูรายละเอียด
48  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชำรุดและเสื่อมสภาพ13,000.00   ขายทอดตลาด  12/03/2562   12/03/2562 ดูรายละเอียด
49  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชำรุดและเสื่อมสภาพ5,000.00   ขายทอดตลาด  12/03/2562   12/03/2562 ดูรายละเอียด
50  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ45,000.00   ขายทอดตลาด  26/02/2562   26/02/2562 ดูรายละเอียด
51  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุดและเสื่อมสภาพ37,000.00   ขายทอดตลาด  21/02/2562   21/02/2562 ดูรายละเอียด
52  ประกาศขายพัสดุชำรุดรายการเครื่องเลื่อย16,500.00   ตกลงราคา  08/10/2561   08/10/2561 ดูรายละเอียด
53  ประกาศขายทอดตลาดเศษซากพัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ0.00   ขายทอดตลาด  05/10/2561   05/10/2561 ดูรายละเอียด
54  การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์50,000.00   ขายทอดตลาด  17/09/2561   17/09/2561 ดูรายละเอียด
55  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุขำรุดจำนวน 93 รายการ15,000.00   ขายทอดตลาด  05/09/2561   05/09/2561 ดูรายละเอียด
56  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์7,000.00   ขายทอดตลาด  05/09/2561   05/09/2561 ดูรายละเอียด
57  การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์28,000.00   ขายทอดตลาด  02/07/2561   02/07/2561 ดูรายละเอียด
58  การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการเครื่องปรับอากาศจำนวน 6 ชุด155,000.00   ขายทอดตลาด  29/06/2561   29/06/2561 ดูรายละเอียด
59  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์12,000.00   ขายทอดตลาด  26/06/2561   26/06/2561 ดูรายละเอียด
60  ประกาศจำหน่ายเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาแบบอัตโนมัติ50,000.00   ตกลงราคา  11/05/2561   11/05/2561 ดูรายละเอียด
61  ประกาศจำหน่ายตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม (plant growth chamber) 35,000.00   ตกลงราคา  11/05/2561   11/05/2561 ดูรายละเอียด
62  การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการเครื่อง Chiller จำนวน 2 เครื่อง50,000.00   ขายทอดตลาด  17/04/2561   02/05/2561 ดูรายละเอียด
63  ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดรายการตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม (plant growth chamber) 35,000.00   ตกลงราคา  03/01/2561   12/01/2561 ดูรายละเอียด
64  ประกาศขายพัสดุชำรุดรายการเครื่องตรวจวิเคราะห์ ทางภูมิคุ้มกันวิทยาแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด50,000.00   ตกลงราคา  03/01/2561   12/01/2561 ดูรายละเอียด
65  ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 232 รายการ35,320.00   ตกลงราคา  04/12/2560   04/12/2560 ดูรายละเอียด
66  ประกาศจำหน่ายเครื่องตรวจวิเคราะห์ เซลล์เม็ดเลือดระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 35,000.00   ตกลงราคา  01/12/2560   01/12/2560 ดูรายละเอียด
67  ประกาศขายทอดตลาดไม้ยางพารา590,850.00   ขายทอดตลาด  16/10/2560   16/10/2560 ดูรายละเอียด
สิ้นสุดการประกาศ