ออกหนังสือ : ตรวจสอบหลักประกันซอง
ข้อมูลมหาวิทยาลัย :    
 เดือน/ปี ที่มหาวิทยาลัยออกหนังสือ  Month/Year Picker
ข้อมูลคู่สัญญา :   
 ชื่อคู่สัญญา
  รายการที่ซื้อ/จ้าง
  จำนวนรายการ รายการ
ข้อมูลธนาคาร :   
  ธนาคารที่ออกหลักประกัน
  เลขที่หลักประกัน
  หลักประกันลงวันที่  Month/Year Picker
  จำนวนเงินที่ประกัน
ผู้ส่งเรื่อง :   
  ผู้ส่งเรื่อง (พิมพ์เฉพาะชื่อ)