ประกาศรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง วันเริ่มแสดงความคิดเห็น วันสุดท้่ายที่แสดงความคิดเห็น แสดงรายละเอียด
1  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ16,919,520.00   e-bidding  18/07/2567   24/07/2567 ดูรายละเอียด
2  0.00        ดูรายละเอียด
3  0.00        ดูรายละเอียด
4  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกห้องผ่าตัด จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14,680,000.00   e-bidding  17/07/2567   23/07/2567 ดูรายละเอียด
5  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25,200,000.00   e-bidding  24/06/2567   27/06/2567 ดูรายละเอียด
6  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสตูดิโอสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)32,600,000.00   e-bidding  20/06/2567   25/06/2567 ดูรายละเอียด
7  โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา66,000,000.00   e-bidding  14/06/2567   19/06/2567 ดูรายละเอียด
8  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22,900,000.00   e-bidding  05/06/2567   10/06/2567 ดูรายละเอียด
9  ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18,000,000.00   e-bidding  27/05/2567   30/05/2567 ดูรายละเอียด
10  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกห้องผ่าตัด จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14,680,000.00   e-bidding  23/05/2567   28/05/2567 ดูรายละเอียด
11  ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบซีอาร์มพร้อมชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมการทำงาน แบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12,000,000.00   e-bidding  09/05/2567   15/05/2567 ดูรายละเอียด
12  ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบซีอาร์มพร้อมชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมการทำงาน แบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12,000,000.00   e-bidding  09/05/2567   16/05/2567 ดูรายละเอียด
13  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)80,000,000.00   e-bidding  19/04/2567   24/04/2567 ดูรายละเอียด
14  ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 29 ชุด18,850,000.00   e-bidding  18/04/2567   23/04/2567 ดูรายละเอียด
15  ประกวดราคาเช่าระบบเช่ามิเตอร์งานถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์23,824,656.40   e-bidding  17/04/2567   22/04/2567 ดูรายละเอียด
16  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถขนส่งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า (Electric Bus) จำนวน 9 คัน พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 รายการ สำหรับระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)78,123,735.00   e-bidding  25/03/2567   27/03/2567 ดูรายละเอียด
17  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถขนส่งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า (Electric Bus) จำนวน 9 คัน พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 รายการ สำหรับระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,534,400.00   e-bidding     ดูรายละเอียด
18  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 87,500,000.00   e-bidding  12/03/2567   15/03/2567 ดูรายละเอียด
19  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 87,500,000.00   e-bidding  12/03/2567   15/03/2567 ดูรายละเอียด
20  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)86,500,000.00   e-bidding  12/03/2567   15/03/2567 ดูรายละเอียด
21  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)350,000,000.00   e-bidding  22/02/2567   28/02/2567 ดูรายละเอียด
22  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิกและสถานการณ์จำลองทางการแพทย์70,000,000.00   e-bidding  21/02/2567   27/02/2567 ดูรายละเอียด
23  ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในหอพักนักศึกษา อาคารหอพักลักษณานิเวศ 2,3,4,5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์62,800,000.00   e-bidding  03/11/2566   08/11/2566 ดูรายละเอียด
24  จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักวิจัยนานาชาติ70,000,000.00   e-bidding  26/10/2566   31/10/2566 ดูรายละเอียด
25  ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง อาคารบริหาร (ส่วนขยาย) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17,000,000.00   e-bidding  19/09/2566   22/09/2566 ดูรายละเอียด
26  ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง อาคารบริหาร (ส่วนขยาย) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17,000,000.00   e-bidding  13/09/2566   18/09/2566 ดูรายละเอียด
27  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกสันหลังผ่านกล้อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14,500,000.00   e-bidding  11/09/2566   14/09/2566 ดูรายละเอียด
28  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19,200,000.00   e-bidding  05/09/2566   08/09/2566 ดูรายละเอียด
29  ประกวดราคาเช่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ จำนวน 1 โครงการ วิธีe-bidding247,000,000.00   e-bidding  01/09/2566   06/09/2566 ดูรายละเอียด
30  ประกวดราคาเช่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ จำนวน 1 โครงการ วิธีe-bidding247,000,000.00   e-bidding  11/08/2566   17/08/2566 ดูรายละเอียด
31  ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าะรบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาลานจอดรถศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)123,500,000.00   e-bidding  07/08/2566   10/08/2566 ดูรายละเอียด
32  ประกวดราคาเช่าเช่าพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในหอพักนักศึกษา อาคารหอพักลักษณานิเวศ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15,700,000.00   e-bidding  04/08/2566   09/08/2566 ดูรายละเอียด
33  testtest0.00   e-market  29/06/2566   29/06/2566 ดูรายละเอียด
34  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกั้นแนวเขตพื้นที่จากสะพานวัดคลองดิน-ทิศใต้ของที่พักบุคลากร-แปลงสวนไผ่8,630,000.00   e-bidding  29/05/2566   01/06/2566 ดูรายละเอียด
35  ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคาลานจอดรถ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (e-bidding)116,303,600.00   e-bidding  18/05/2566   23/05/2566 ดูรายละเอียด
36  ประกวดราคาเช่าเช่าพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในหอพักนักศึกษา อาคารหอพักลักษณานิเวศ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13,000,000.00   e-bidding  01/05/2566   04/05/2566 ดูรายละเอียด
37  ประกวดราคาเช่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคาลานจอดรถศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ครั้งที่ 4) 116,303,600.00   e-bidding  27/04/2566   02/05/2566 ดูรายละเอียด
38  ประกวดราคาเช่าโครงการระบบผลิตไฟ้ฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคาลานจอดรถ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 116,303,600.00   e-bidding  26/04/2566   01/05/2566 ดูรายละเอียด
39  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน) 25,500,000.00   e-bidding  30/03/2566   04/04/2566 ดูรายละเอียด
40  ประกวดราคาเช่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดบนหลังคาลานจอดรถ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 116,303,600.00   e-bidding  24/03/2566   29/03/2566 ดูรายละเอียด
41  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน) 25,500,000.00   e-bidding  16/03/2566   21/03/2566 ดูรายละเอียด
42  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา (งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระฝึกซ้อมอาคารสระว่ายน้ำและปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16,100,000.00   e-bidding  16/03/2566   21/03/2566 ดูรายละเอียด
43  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ (งานก่อสร้างอาคาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20,400,000.00   e-bidding  16/03/2566   21/03/2566 ดูรายละเอียด
44  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นแนวเขตพื้นที่จากบริษัทไซคอน-บ้านปลักจอก มหาวิทยาลัยวลัยลักาณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11,700,000.00   e-bidding  28/02/2566   03/03/2566 ดูรายละเอียด
45  ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddign) 5,719,600.00   e-bidding  21/02/2566   24/02/2566 ดูรายละเอียด
46  ประกวดราคาเช่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคาลานจอดรถศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 116,303,600.00   e-bidding  14/02/2566   17/02/2566 ดูรายละเอียด
47  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์19,000,000.00   e-bidding  09/02/2566   14/02/2566 ดูรายละเอียด
48  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ "อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์24,400,000.00   e-bidding  19/01/2566   24/01/2566 ดูรายละเอียด
49  ปรับปรุงห้อง Study Room ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 6,000,000.00   e-bidding  18/01/2566   23/01/2566 ดูรายละเอียด
50  ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสารและเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมระบบบริหารจัดการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำหรับระยะเวลา 5 ปี จำนวน 1 งาน7,469,782.63   e-bidding  17/01/2566   20/01/2566 ดูรายละเอียด
51  ประกวดราคาซื้อ ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,719,600.00   e-bidding  16/01/2566   19/01/2566 ดูรายละเอียด
52  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกห้องผ่าตัด จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2626,149,300.00   e-bidding  16/01/2566   19/01/2566 ดูรายละเอียด
53  ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,019,100.00   e-bidding  13/01/2566   18/01/2566 ดูรายละเอียด
54  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกต่างๆ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,133,200.00   e-bidding  06/01/2566   11/01/2566 ดูรายละเอียด
55  โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C127,000,000.00   e-bidding  22/12/2565   27/12/2565 ดูรายละเอียด
56  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)40,000,000.00   e-bidding  22/12/2565   27/12/2565 ดูรายละเอียด
57  ประกวดราคาซื้อเครื่องมือในการถ่ายภาพและบันทึกระดับจุลกายวิภาค จำนวน 3 รายการ 27,000,000.00   e-bidding  21/12/2565   26/12/2565 ดูรายละเอียด
58  ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีในสิ่งส่งตรวจพร้อมให้บริการเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกแบบรวมเครื่อง จำนวน 42 รายการ 7,253,275.00   e-bidding  20/12/2565   22/12/2565 ดูรายละเอียด
59  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดในระบบทางเดินปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน5รายการด้วยวิธีe-bidding13,156,000.00   e-bidding  08/12/2565   14/12/2565 ดูรายละเอียด
60  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์แผนกห้องผ่าตัดจำนวน2 รายการ ด้วยวิธี e-bidding9,002,000.00   e-bidding  08/12/2565   14/12/2565 ดูรายละเอียด
61  ประกวดราคาจัดซื้อรายการเครื่องล้างและทำลายเชื้อภาชนะของเสียจากผู้ป่วยอัตโนมัติจำนวน14 เครื่องด้วยวิธี e-bidding5,880,000.00   e-bidding  08/12/2565   14/12/2565 ดูรายละเอียด
62  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบเชื่อมโยงการเรียนรู้และสาธารณูปโภค สำหรับเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (งานก่อสร้างโรงเรือนกล้วยไม้) 9,765,000.00   e-bidding  07/12/2565   13/12/2565 ดูรายละเอียด
63  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกต่างๆ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,133,200.00   e-bidding  06/12/2565   09/12/2565 ดูรายละเอียด
64  ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,019,100.00   e-bidding  06/12/2565   09/12/2565 ดูรายละเอียด
65  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจและทรวงอกพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,224,000.00   e-bidding  29/11/2565   02/12/2565 ดูรายละเอียด
66  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ระยะ 119,000,000.00   e-bidding  29/11/2565   02/12/2565 ดูรายละเอียด
67  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือออกกำลังกาย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,797,400.00   e-market  25/11/2565   30/11/2565 ดูรายละเอียด
68  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์60,000,000.00   e-bidding  24/11/2565   29/11/2565 ดูรายละเอียด
69  ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควัน จำนวน 16 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,422,400.00   e-bidding  22/11/2565   25/11/2565 ดูรายละเอียด
70  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือปฏิบัติการทางปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12,143,300.00   e-bidding  10/11/2565   15/11/2565 ดูรายละเอียด
71  ประกวดราคาซื้อชุดฝึกทักษะทางการพยาบาล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,026,100.00   e-bidding  10/11/2565   15/11/2565 ดูรายละเอียด
72  ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอตาและตรวจวิเคราะห์หลอดเลือดจอประสาทตาด้วยการฉีดสารเรืองแสงระบบเลเซอร์สแกน แบบสเว็ป ซอร์ซ โอซีที (Swept Source OCT) จำนวน 1 เครื่อง10,000,000.00   e-bidding  10/11/2565   14/11/2565 ดูรายละเอียด
73  ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,719,600.00   e-bidding  31/10/2565   03/11/2565 ดูรายละเอียด
74  ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพผ่าตัดผ่านกล้องในโพรงจมูกความละเอียดสูงสี่เค ไอซีจี (4K ICG) (ตัวเลือก 2 High End รองรับการฉีดสาร ICG) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์6,979,300.00   e-bidding  26/10/2565   31/10/2565 ดูรายละเอียด
75  ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคความผิดปกติของเม็ดสี ริ้วรอย หลุมสิวและลบรอยสัก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10,000,000.00   e-bidding  25/10/2565   28/10/2565 ดูรายละเอียด
76  ประกวดราคาซื้อในการฆ่าเชื้อเพื่อรักษาทางทันตกรรม จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,200,000.00   e-bidding  25/10/2565   28/10/2565 ดูรายละเอียด
77  ประกวดราคาซื้อเครื่องมือในการถ่ายภาพและบันทึกระดับจุลกายวิภาค จำนวน 3 รายการ 27,000,000.00   e-bidding  25/10/2565   28/10/2565 ดูรายละเอียด
78  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตเกมสามมิติและการผลิตสื่อ Mixed reality จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9,555,300.00   e-bidding  25/10/2565   28/10/2565 ดูรายละเอียด
79  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องล้างและทำลายเชื้อภาชนะขับของเสียจากผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีe-bidding5,880,000.00   e-bidding  20/10/2565   26/10/2565 ดูรายละเอียด
80  ประกวดราคาซื้อรถเข็นพร้อมคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์แบบเคลื่อนที่ จำนวน 14 คัน6,160,000.00   e-bidding  20/10/2565   26/10/2565 ดูรายละเอียด
81  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝ่ายการพยาบาล จำนวน 3 รายการ10,820,000.00   e-bidding  19/10/2565   25/10/2565 ดูรายละเอียด
82  ประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12,040,000.00   e-bidding  19/10/2565   25/10/2565 ดูรายละเอียด
83  ประกวดราคาซื้อชุดทดลองและศึกษาทางด้านของแข็งของเหลวและไอ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์10,750,000.00   e-bidding  19/10/2565   25/10/2565 ดูรายละเอียด
84  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับสตูดิโอนิเทศศาสตร์ดิจิทัล จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,075,000.00   e-bidding  17/10/2565   20/10/2565 ดูรายละเอียด
85  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝ่ายการพยาบาล จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,065,000.00   e-bidding  17/10/2565   20/10/2565 ดูรายละเอียด
86  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด ถนนวงแหวนรอบนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์37,500,000.00   e-bidding  11/10/2565   18/10/2565 ดูรายละเอียด
87  ประกวดราคาซื้อเครื่องมือในการถ่ายภาพเอกซเรย์และสแกนภาพในช่องปาก จำนวน 3 รายการ6,050,000.00   e-bidding  07/10/2565   12/10/2565 ดูรายละเอียด
88  ประกวดราคาซื้อเครื่องมือในการรักษาทางทันตกรรม จำนวน 4 รายการ26,310,000.00   e-bidding  07/10/2565   12/10/2565 ดูรายละเอียด
89  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24,000,000.00   e-bidding  05/10/2565   10/10/2565 ดูรายละเอียด
90  ประกวดราคาซื้อระบบภาพห้องตรวจผลงานและห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,462,100.00   e-bidding  27/09/2565   30/09/2565 ดูรายละเอียด
91  ประกวดราคาซื้อระบบสตูดิโอ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13,000,000.00   e-bidding  21/09/2565   26/09/2565 ดูรายละเอียด
92  ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์แผนกนิติเวชวิทยา จำนวน 3 รายการ 18,000,000.00   e-bidding  21/09/2565   23/09/2565 ดูรายละเอียด
93  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงผลิตน้ำประปา โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์70,000,000.00   e-bidding  20/09/2565   23/09/2565 ดูรายละเอียด
94  จ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 16,190,000.00   e-bidding  20/09/2565   23/09/2565 ดูรายละเอียด
95  ประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์อัตโนมัติแบบ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง9,000,000.00   e-bidding  16/09/2565   21/09/2565 ดูรายละเอียด
96  ประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์อัตดนมัติแบบ 0.00   e-market     ดูรายละเอียด
97  ซื้อเครื่องอัตโนมัติสำหรับเพาะเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราจากเลือด สารน้ำในร่างกายและเครื่องวิเคราะห์ชนิดของเชื้อจุลชีพและหาความไวต่อยาต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 7,000,000.00   e-bidding  16/09/2565   21/09/2565 ดูรายละเอียด
98  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)44,550,000.00   e-bidding  07/07/2565   12/07/2565 ดูรายละเอียด
99  ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเป็นห้องปฏิบัติการสตูดิโอ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์25,000,000.00   e-bidding  05/07/2565   08/07/2565 ดูรายละเอียด
100  ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน 2 เครื่อง10,300,000.00   e-bidding  17/06/2565   21/06/2565 ดูรายละเอียด
101  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์44,550,000.00   e-bidding  13/06/2565   16/06/2565 ดูรายละเอียด
102  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 4455044,550,000.00   e-bidding  13/06/2565   16/06/2565 ดูรายละเอียด
103  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับการวินิจฉัยทางนิติเวชนิติเวชศาสตร์ จำนวน 1 ชุด14,980,000.00   e-bidding  02/06/2565   07/06/2565 ดูรายละเอียด
104  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือสำหรับตรวจวพิสูจน์ทางชีววิทยา (DNA) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด55,000,000.00   e-bidding  27/05/2565   31/05/2565 ดูรายละเอียด
105  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับการสินิจฉัยทางนิติเวชนิติเวชศาสตร์ จำนวน 1 ชุด14,980,000.00   e-bidding  30/05/2565   01/06/2565 ดูรายละเอียด
106  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ "อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์" (งานตกแต่งและจัดนิทรรศการภายในอาคาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์14,000,000.00   e-bidding  20/05/2565   25/05/2565 ดูรายละเอียด
107  ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงระยะที่ 2 ภายใต้โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอ50,000,000.00   e-bidding  18/05/2565   23/05/2565 ดูรายละเอียด
108  ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)40,000,000.00   e-bidding  22/03/2565   25/03/2565 ดูรายละเอียด
109  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มงานนิติเวชวิทยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 64,000,000.00   e-bidding  24/02/2565   01/03/2565 ดูรายละเอียด
110  งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบเชื่อมโยงการเรียนรู้และสาธารณูปโภค สำหรับการเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างสวนสะสมพันธุ์ไผ่และโรงเรือนเพาะ11,850,000.00   e-bidding  15/02/2565   21/02/2565 ดูรายละเอียด
111  ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)40,000,000.00   e-bidding  11/02/2565   15/02/2565 ดูรายละเอียด
112  ประกวดราคาซื้อระบบป้องกันภัยคุกคามสารสนเทศทางการแพทย์ (Cyber Security) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)40,000,000.00   e-bidding  11/02/2565   15/02/2565 ดูรายละเอียด
113  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบเชื่อมโยงการเรียนรู้และสาธารณูปโภค สำหรับการเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างห้องน้ำ โรงอาหารและไฟฟ้าแสงสว่างลา5,600,000.00   e-bidding  09/02/2565   14/02/2565 ดูรายละเอียด
114  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบเชื่อมโยงการเรียนรู้และสาธารณูปโภค สำหรับเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (งานก่อสร้างโรงเรือนกล้วยไม้))10,000,000.00   e-bidding  02/02/2565   07/02/2565 ดูรายละเอียด
115  ประกวดราคาซื้อระบบป้องกันภัยคุกคามสารสนเทศทางการแพทย์ (Cyber Security) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)40,000,000.00   e-bidding  27/01/2565   31/01/2565 ดูรายละเอียด
116  ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)40,000,000.00   e-bidding  27/01/2565   31/01/2565 ดูรายละเอียด
117  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มงานนิติเวช จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 64,000,000.00   e-bidding  25/01/2565   28/01/2565 ดูรายละเอียด
118  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบเชื่อมโยงการเรียนรู้และสาธารณูปโภค สำหรับการเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างสวนสะสมพันธุ์ไผ่และโรงเรือนเพาะชำ)11,850,000.00   e-bidding  24/01/2565   27/01/2565 ดูรายละเอียด
119  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ "อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์24,950,000.00   e-bidding  21/01/2565   26/01/2565 ดูรายละเอียด
120  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ครุภัณฑ์กลุ่มงานจักษุวิทยา) จำนวน 5 รายการ 64,000,000.00   e-bidding  19/01/2565   24/01/2565 ดูรายละเอียด
121  ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ครุภัณฑ์กลุ่มงานจักษุวิทยา) จำนวน 5 รายการ 31,600,000.00   e-bidding  11/01/2565   14/01/2565 ดูรายละเอียด
122  จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบเชื่อมโยงการเรียนรู้และสาธารณูปโภค สำหรับการเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างห้องน้ำ โรงอาหารและไฟฟ้าแสงสว่างลานกางเต้นท์5,600,000.00   e-bidding  07/01/2565   12/01/2565 ดูรายละเอียด
123  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (งานก่สอร้างหลังคาคลุมสระฝึกซ้อม อาคารสระว่ายน้ำและงานปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก16,100,000.00   e-bidding  06/01/2565   11/01/2565 ดูรายละเอียด
124  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 29,100,000.00   e-bidding  20/12/2564   23/12/2564 ดูรายละเอียด
125  ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ 6,420,000.00   e-bidding  09/12/2564   15/12/2564 ดูรายละเอียด
126  ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 11 เครื่อง13,200,000.00   e-bidding  07/12/2564   13/12/2564 ดูรายละเอียด
127  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 29,100,000.00   e-bidding  26/11/2564   01/12/2564 ดูรายละเอียด
128  ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,062,875.00   e-bidding  24/11/2564   29/11/2564 ดูรายละเอียด
129  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสตูดิโอ ส่วนสื่อสารองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,700,000.00   e-bidding  24/11/2564   29/11/2564 ดูรายละเอียด
130  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสตูดิโอ ส่วนสื่อสารองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,700,000.00   e-bidding  02/11/2564   05/11/2564 ดูรายละเอียด
131  ประกวดราคาซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง ขนาด 1000KVA พร้อมติดตั้ง อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกอบบ9,500,000.00   e-bidding  20/10/2564   26/10/2564 ดูรายละเอียด
132  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Access Point สำหรับอาคารวิชาการ 1 และอาคารวิชาการ 4 จำนวน 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,650,000.00   e-bidding  15/10/2564   02/11/2564 ดูรายละเอียด
133  ประกวดราคาซื้อป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (RFID TAG) จำนวน 30,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)660,000.00   e-bidding  15/10/2564   29/10/2564 ดูรายละเอียด
134  ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องศูนย์ข้อมูลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,500,000.00   e-bidding  18/10/2564   04/11/2564 ดูรายละเอียด
135  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือปฏิบัติการและวิเคราะห์ทางปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จำนวน 1 ชุด16,550,000.00   e-bidding  18/10/2564   21/10/2564 ดูรายละเอียด
136  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเพิ่มช่องทางจราจรถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์11,200,000.00   e-bidding  07/10/2564   12/10/2564 ดูรายละเอียด
137  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14,865,000.00   e-bidding  08/09/2564   13/09/2564 ดูรายละเอียด
138  ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,420,000.00   e-bidding  08/09/2564   13/09/2564 ดูรายละเอียด
139  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์17,100,000.00   e-bidding  06/09/2564   09/09/2564 ดูรายละเอียด
140  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเพิ่มช่องทางจราจรถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์11,200,000.00   e-bidding  30/08/2564   02/09/2564 ดูรายละเอียด
141  ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,040,000.00   e-bidding  13/08/2564   24/08/2564 ดูรายละเอียด
142  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์17,100,000.00   e-bidding  11/08/2564   17/08/2564 ดูรายละเอียด
143  ประกาศประกวดราคาจัดเช่าโครงการเช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังาน LED ระยะที่219,800,000.00   e-bidding  23/06/2564   28/06/2564 ดูรายละเอียด
144  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17,500,000.00   e-bidding  17/05/2564   20/05/2564 ดูรายละเอียด
145  ร่างประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED ระยะที่ 2 วิธีe-bidding19,800,000.00   e-bidding  06/05/2564   12/05/2564 ดูรายละเอียด
146  ร่างประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลั0.00   e-market     ดูรายละเอียด
147  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเครื่องสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วม และระบายน้ำฝน พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22,819,000.00   e-bidding  19/04/2564   22/04/2564 ดูรายละเอียด
148  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ หอพักนักศึกษา อาคารลักษณานิเวศ 7,10,11 และ 1316,000,000.00   e-bidding  07/04/2564   16/04/2564 ดูรายละเอียด
149  ประกวดราคาระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม อาคารวิชาการ2,3 และ 4 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3,226,920.00   e-bidding  30/03/2564   02/04/2564 ดูรายละเอียด
150  ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม อาคารวิชาการ 2, 3,4 จำนวน 1 ระบบ 3,226,920.00   e-bidding  11/03/2564   16/03/2564 ดูรายละเอียด
151  จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ3,160,000.00   e-bidding  10/03/2564   15/03/2564 ดูรายละเอียด
152  ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการรถขนส่งภายในที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electric Shuttle Bus) ขนาดจุ 13 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน และขนาดจุ 22 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน รวมทั้งสิ้น 20 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิ32,400,000.00   e-bidding  03/03/2564   08/03/2564 ดูรายละเอียด
153  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลในร่ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 12,000,000.00   e-bidding  11/02/2564   17/02/2564 ดูรายละเอียด
154  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,400,000.00   e-bidding  05/02/2564   10/02/2564 ดูรายละเอียด
155  ประกาศร่างการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการพยาบาลจำนวน1ชุด3รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)3,425,000.00   e-bidding  26/01/2564   29/01/2564 ดูรายละเอียด
156  จ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 240,000,000.00   e-bidding  20/01/2564   25/01/2564 ดูรายละเอียด
157  ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 163,520,000.00   e-bidding  19/01/2564   22/01/2564 ดูรายละเอียด
158  ประกวดราคาซื้อระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์และระบบเครือข่ายและติดตั้งเพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะที่2 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์3,400,000.00   e-bidding     ดูรายละเอียด
159  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 13,800,000.00   e-bidding  05/01/2564   08/01/2564 ดูรายละเอียด
160  ประกวดราคาจัดซื้อครุภํณฑ์ศูนย์การแพทย์ฯงบประมาณสนับสนุนสถานพยาบาล ต่อสู้สถานการณ์ไวรัสโคโรนาจำนวน4รายการ3,395,000.00   e-bidding  22/12/2563   25/12/2563 ดูรายละเอียด
161  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กลุ่มเตียงและรถเข็นผู้ป่วย) จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 81,600,000.00   e-bidding  22/12/2563   25/12/2563 ดูรายละเอียด
162  ประกวดราคาเช่างานบริการระบบอินเทอร์เน็ตกลุ่มหอพักนักศึกษา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20,000,000.00   e-bidding  22/12/2563   25/12/2563 ดูรายละเอียด
163  ประกาศซื้อชุดครุภัณฑ์ด้านเครื่องกล จำนวน 1 ชุด (14 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,694,000.00   e-bidding  15/12/2563   18/12/2563 ดูรายละเอียด
164  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะที่ 2 12,200,000.00   e-bidding  14/12/2563   17/12/2563 ดูรายละเอียด
165  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์กลุมงานโสต ศอ นาสิก จำนวน4ราการ วิธี e-bidding4,300,000.00   e-bidding  09/12/2563   16/12/2563 ดูรายละเอียด
166  ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมารถสวัสดิการ รถยนต์โดยสาร 8 ล้อ (รถบัสปรับอากาศ) รับ-ส่งบุคลากร 60 เดือน จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11,352,000.00   e-bidding  16/11/2563   23/11/2563 ดูรายละเอียด
167  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กลุ่มเครื่องช่วยหายใจและหัตถการพยาบาล) จำนวน 5 รายการ22,719,000.00   e-bidding  16/11/2563   23/11/2563 ดูรายละเอียด
168  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มเตียงและรถเข็นผู้ป่วย จำนวน 9 รายการ 81,600,000.00   e-bidding  11/11/2563   16/11/2563 ดูรายละเอียด
169  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ครุภัณฑ์กลุ่มงานรังสีวิทยา) จำนวน 6 รายการ 117,990,000.00   e-bidding  30/10/2563   04/11/2563 ดูรายละเอียด
170  ประกวดราคาจัดซื้อหัวเกย์ซักชั่นชนิด 2 ระบบ จำนวน 118 ชุด ด้วยวิธี e-bidding3,044,400.00   e-bidding  22/10/2563   28/10/2563 ดูรายละเอียด
171  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู) จำนวน 11 รายการ16,588.00   e-bidding  21/10/2563   27/10/2563 ดูรายละเอียด
172  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กลุ่มงานจักษุวิทยา จำนวน 9 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)32,000,000.00   e-bidding  21/10/2563   27/10/2563 ดูรายละเอียด
173  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู) จำนวน 11 รายการ 16,588,000.00   e-market  21/10/2563   27/10/2563 ดูรายละเอียด
174  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะที่ 215,600,000.00   e-bidding  21/10/2563   27/10/2563 ดูรายละเอียด
175  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กลุ่มงานเครื่องจ่ายยาและรถเข็นจ่ายยาอัตโนมัติ จำนวน 3รายการ วิธีe-bidding44,800,000.00   e-bidding  21/10/2563   27/10/2563 ดูรายละเอียด
176  ปรับปรุงสนามกีฬากลาง29,955,000.00   e-bidding  21/10/2563   27/10/2563 ดูรายละเอียด
177  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตย์สำหรับการเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา19,500,000.00   e-bidding  20/10/2563   26/10/2563 ดูรายละเอียด
178  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์งานซักรีด22,367,000.00   e-bidding  20/10/2563   26/10/2563 ดูรายละเอียด
179  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มเครื่องวัดและติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ จำนวน 15 รายการ68,065,000.00   e-bidding  20/10/2563   26/10/2563 ดูรายละเอียด
180  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กลุ่มเครื่องช่วยหายใจและหัตถการพยาบาล) จำนวน 5 รายการ22,719,000.00   e-bidding  19/10/2563   22/10/2563 ดูรายละเอียด
181  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กลุ่มทารกแรกคลอด) จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)38,560,000.00   e-bidding  19/10/2563   22/10/2563 ดูรายละเอียด
182  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์กลุมงานโสต ศอ นาสิก จำนวน4ราการ วิธี e-bidding4,300,000.00   e-bidding  16/10/2563   21/10/2563 ดูรายละเอียด
183  ร่างประกาศประกาวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะที่ 2 จำนวน 1 โครงการ15,600,000.00   e-bidding  12/10/2563   16/10/2563 ดูรายละเอียด
184  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กลุ่มงานเครื่องจ่ายยาและรถเข็นจ่ายยาอัตโนมัติ จำนวน 3รายการ วิธีe-bidding44,800,000.00   e-bidding  08/10/2563   14/10/2563 ดูรายละเอียด
185  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25,057,000.00   e-bidding  07/10/2563   12/10/2563 ดูรายละเอียด
186  ประกวดราคาซื้อชุดบันทึกสรีรวิทยา จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,250,000.00   e-bidding  07/10/2563   12/10/2563 ดูรายละเอียด
187  ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)50,000,000.00   e-bidding  25/09/2563   30/09/2563 ดูรายละเอียด
188  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิชาการ 320,600,000.00   e-bidding  24/08/2563   27/08/2563 ดูรายละเอียด
189  ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิชาการ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อาคาร20,600,000.00   e-bidding  24/08/2563   27/08/2563 ดูรายละเอียด
190  ประกวดราคาซื้อชุดยูนิตทำฟัน จำนวน 24 ชุด5,200,000.00   e-bidding  14/08/2563   19/08/2563 ดูรายละเอียด
191  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบบริหารงานบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,500,000.00   e-bidding  13/08/2563   18/08/2563 ดูรายละเอียด
192  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)6,400,000.00   e-bidding  10/08/2563   14/08/2563 ดูรายละเอียด
193  ประกวดราคาซื้อชุดบันทึกสรีรวิทยา จำนวน 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,250,000.00   e-bidding  10/08/2563   14/08/2563 ดูรายละเอียด
194  ประกวดราคาเช่า โครงการเช่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาอาคาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 163,520,000.00   e-bidding  06/08/2563   11/08/2563 ดูรายละเอียด
195  ประกวดราคาเช่างานบริการระบบอินเทอร์เน็ตกลุ่มบ้านพักบุคคลากร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,782,560.00   e-bidding  04/08/2563   07/08/2563 ดูรายละเอียด
196  ปรับปรุงอาคารวิชาการ 221,400,000.00   e-bidding  04/08/2563   07/08/2563 ดูรายละเอียด
197  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องเรียน 300 อาคารเรียนรวม 1,3 และ 73,780,000.00   e-bidding  13/07/2563   16/07/2563 ดูรายละเอียด
198  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบครัวสาธิตพร้อมครุภัณฑ์ติดตั้ง จำนวน 1 งาน20,300,000.00   e-bidding  04/06/2563   08/06/2563 ดูรายละเอียด
199  (ร่าง) จ้างตกแต่งห้องประชุม 250 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 8,100,000.00   e-bidding  07/05/2563   13/05/2563 ดูรายละเอียด
200  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารลักษณานิเวศ 2,3,4 (หอพักนักศึกษาหญิง) จำนวน 3 อาคารและอาคารลักษณานิเวศ 5 (หอพักนักศึกษาชาย) จำนวน 1 อาคาร17,000,000.00   e-bidding  30/04/2563   07/05/2563 ดูรายละเอียด
201  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้ง สำหรับสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์25,600,000.00   e-bidding  29/04/2563   05/05/2563 ดูรายละเอียด
202  ประกวดราคาซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,701,218.00   e-bidding  22/04/2563   27/04/2563 ดูรายละเอียด
203  ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยาคาร 1 และอาคารวิทยาคาร 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์37,800,211.00   e-bidding  17/04/2563   22/04/2563 ดูรายละเอียด
204  ประกวดราคาซื้อระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2114,000,000.00   e-bidding  14/04/2563   17/04/2563 ดูรายละเอียด
205  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 950,000,000.00   e-bidding  13/04/2563   16/04/2563 ดูรายละเอียด
206  ประกวดราคาซื้อระบบการเรียนการสอนทางไกล (Telemedicine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 9,354,382.00   e-bidding  31/03/2563   03/04/2563 ดูรายละเอียด
207  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกนิติเวช จำนวน 3 รายการชุด7,100,000.00   e-bidding  25/03/2563   30/03/2563 ดูรายละเอียด
208  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกนิติเวช จำนวน 3 รายการชุด7,100,000.00   e-bidding  25/03/2563   30/03/2563 ดูรายละเอียด
209  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)950,000,000.00   e-bidding  25/03/2563   30/03/2563 ดูรายละเอียด
210  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกนิติเวช จำนวน 3 รายการ (e-bidding)4,465,000.00   e-bidding  13/03/2563   18/03/2563 ดูรายละเอียด
211  ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC)3,600,000.00   e-bidding  12/03/2563   17/03/2563 ดูรายละเอียด
212  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17,050,000.00   e-bidding  11/03/2563   16/03/2563 ดูรายละเอียด
213  ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU-HRMS) 8,000,000.00   e-bidding  11/03/2563   16/03/2563 ดูรายละเอียด
214  ประกวดราคาซื้อระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)114,000,000.00   e-bidding  09/03/2563   12/03/2563 ดูรายละเอียด
215  จ้างก่อสร้างห้องน้ำอาคารลักษณานิเวศ 1 (หอพักนักศึกษา) 4,380,000.00   e-bidding  26/02/2563   02/03/2563 ดูรายละเอียด
216  ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา พร้อมชุดถ่ายทอดภาพแบบติดเพดาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,200,000.00   e-bidding  21/02/2563   26/02/2563 ดูรายละเอียด
217  ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารแบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9,000,000.00   e-bidding  20/02/2563   25/02/2563 ดูรายละเอียด
218  ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,200,000.00   e-bidding  19/02/2563   24/02/2563 ดูรายละเอียด
219  ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14,000,000.00   e-bidding  19/02/2563   24/02/2563 ดูรายละเอียด
220  ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20,400,000.00   e-bidding  19/02/2563   24/02/2563 ดูรายละเอียด
221  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)77,219,580.76   e-bidding  19/02/2563   24/02/2563 ดูรายละเอียด
222  ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 15 kW จำนวน 1 เครื่อง5,000,000.00   e-bidding  19/02/2563   24/02/2563 ดูรายละเอียด
223  ประกวดราคาจัดซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพการผ่าตัดกล้องแบบคมชัดสูงสุด จำนวน 1 ชุด e-bidding4,950,000.00   e-bidding  18/02/2563   21/02/2563 ดูรายละเอียด
224  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝ่ายรังสีวิทยาจำนวน3รายการด้วยวิธีe-bidding17,410,000.00   e-bidding  18/02/2563   21/02/2563 ดูรายละเอียด
225  ประกวดราคาจ้างจัดทำพื้นที่หน่วยจ่ายวัสดุกลาง (CSSD) พร้อมครุภัณฑ์ติดตั้ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์135,000,000.00   e-bidding  07/02/2563   13/02/2563 ดูรายละเอียด
226  ประกวดราคาซื้อชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ6,250,000.00   e-bidding  07/02/2563   13/02/2563 ดูรายละเอียด
227  ประกวดราคาจัดทำพื้นที่หน่วยจ่ายวัสดุกลาง (CSSD) พร้อมครุภัณฑ์ติดตั้ง จำนวน 1 รายการ 135,000,000.00   e-bidding  06/02/2563   12/02/2563 ดูรายละเอียด
228  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์950,000,000.00   e-bidding  03/02/2563   06/02/2563 ดูรายละเอียด
229  ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ผ่าตัดกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์5,186,000.00   e-bidding  30/01/2563   05/02/2563 ดูรายละเอียด
230  ประกวดราคาจ้างจัดทำพื้นที่หน่วยจ่ายวัสดุกลาง (CSSD) พร้อมครุภัณฑ์ติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์135,000,000.00   e-bidding  28/01/2563   31/01/2563 ดูรายละเอียด
231  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ทำความเย็น จำนวน 3 รายการ3,555,600.00   e-bidding  22/01/2563   27/01/2563 ดูรายละเอียด
232  ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC)3,600,000.00   e-bidding  16/01/2563   21/01/2563 ดูรายละเอียด
233  ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)950,000,000.00   e-bidding  15/01/2563   20/01/2563 ดูรายละเอียด
234  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 950,000,000.00   e-bidding  08/01/2563   13/01/2563 ดูรายละเอียด
235  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำพื้นที่หน่วยจ่ายพัสดุกลาง (CSSD) พร้อมครุภัณฑ์ติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์135,000,000.00   e-bidding  08/01/2563   13/01/2563 ดูรายละเอียด
236  ประกวดราคาซื้อระบบโสตฯ งบปี637,358,400.00   e-bidding  07/01/2563   10/01/2563 ดูรายละเอียด
237  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารที่พักบุคลากร ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)77,219,580.76   e-bidding  06/01/2563   09/01/2563 ดูรายละเอียด
238  ประกวดราคาซื้อตู้โชว์สำหรับจัดวางในพิพิธภัณฑ์ พร้อมระบบและอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,300,000.00   e-bidding  27/12/2562   06/01/2563 ดูรายละเอียด
239  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)166,999,028.75   e-bidding  19/12/2562   24/12/2562 ดูรายละเอียด
240  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องผ่าตัดสัตว์และเครื่องมือศัลยกรรม จำนวน 1 ชุด 3,790,000.00   e-bidding  13/12/2562   18/12/2562 ดูรายละเอียด
241  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ทำความเย็น จำนวน 3 รายการ3,555,600.00   e-bidding  12/12/2562   17/12/2562 ดูรายละเอียด
242  จ้างปรับปรุงครัวสาธิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์4,700,000.00   e-bidding  12/12/2562   17/12/2562 ดูรายละเอียด
243  ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแปลงสัญญาณทางสรีรวิทยาเป็นระบบดิจิตอล จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding6,000,000.00   e-bidding  03/12/2562   09/12/2562 ดูรายละเอียด
244  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28,837,300.00   e-bidding  14/11/2562   19/11/2562 ดูรายละเอียด
245  จัดซื้อหุ่นจำลองทางการพยาบาล จำนวน 1 ชุด 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาe-bidding3,432,000.00   e-bidding  18/10/2562   24/10/2562 ดูรายละเอียด
246  ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลและการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์3,500,000.00   e-bidding  15/10/2562   18/10/2562 ดูรายละเอียด
247  จ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารวิทยาคาร 1 และวิทยาคาร 3 128,200,000.00   e-bidding  08/10/2562   11/10/2562 ดูรายละเอียด
248  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์กิจการนานาชาติและส่วนสื่อสารองค์ มหาวิทยาลัยลักษณ์5,860,000.00   e-bidding  25/09/2562   30/09/2562 ดูรายละเอียด
249  ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ(แบคโฮ) 4,500,000.00   e-bidding  30/09/2562   03/10/2562 ดูรายละเอียด
250  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์กิจการนานาชาติและส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3,540,000.00   e-bidding  24/09/2562   27/09/2562 ดูรายละเอียด
251  ประกวดราคาจ้างเช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง49,000,000.00   e-bidding  06/09/2562   11/09/2562 ดูรายละเอียด
252  ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ(แบคโฮ) จำนวน 1 คัน4,500,000.00   e-bidding  04/09/2562   09/09/2562 ดูรายละเอียด
253  ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU-HRMS) 8,000,000.00   e-bidding  02/09/2562   05/09/2562 ดูรายละเอียด
254  เช่าพร้อมติดตั้งงานปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดLED วิธี e-bidding18,000,000.00   e-bidding  09/08/2562   15/08/2562 ดูรายละเอียด
255  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วล้อมรอบบริเวณกลุ่มหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์4,500,000.00   e-bidding  09/08/2562   15/08/2562 ดูรายละเอียด
256  ประกวดราคาเช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง49,000,000.00   e-bidding  06/08/2562   09/08/2562 ดูรายละเอียด
257  เช่าพร้อมติดตั้งงานปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดLED วิธี e-bidding18,000,000.00   e-bidding  26/07/2562   01/08/2562 ดูรายละเอียด
258  จ้างก่อสร้างอาคารวิชาการ 5 (สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์) 9,450,000.00   e-bidding  18/07/2562   23/07/2562 ดูรายละเอียด
259  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิชาการ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20,400,000.00   e-bidding  29/04/2562   02/05/2562 ดูรายละเอียด
260  จ้างปรับปรุงที่พักบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ (64 ห้อง) ครั้งที่ 217,000,000.00   e-bidding  26/04/2562   01/05/2562 ดูรายละเอียด
261  0.00   e-market     ดูรายละเอียด
262  ประกวดราคาซื้อฟูกนอน จำนวน 1756 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,512,000.00   e-bidding  11/03/2562   14/03/2562 ดูรายละเอียด
263  ประกวดราคาซื้อฟูกนอนขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 1,756 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,512,000.00   e-bidding  11/03/2562   14/03/2562 ดูรายละเอียด
264  ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์28,620,004.00   e-bidding  07/03/2562   12/03/2562 ดูรายละเอียด
265  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด3,300.00   e-bidding  06/03/2562   11/03/2562 ดูรายละเอียด
266  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด3,300,000.00   e-bidding  06/03/2562   11/03/2562 ดูรายละเอียด
267  จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่พักบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์17,000,000.00   e-bidding  28/02/2562   05/03/2562 ดูรายละเอียด
268  ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่าย เครื่องพิมพ์เอกสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28,620,004.00   e-market  06/02/2562   11/02/2562 ดูรายละเอียด
269  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด3,300,000.00   e-bidding  29/01/2562   01/02/2562 ดูรายละเอียด
270  ประกวดราคาซ ื้อปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 6 รายการ2,591,610.00   e-bidding  28/01/2562   31/01/2562 ดูรายละเอียด
271  ประกวดราคาซื้อปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 6 รายการ2,591,610.00   e-bidding  28/01/2562   31/01/2562 ดูรายละเอียด
272  ประกวดราคาจ้างบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ2,380,000.00   e-bidding  08/01/2562   11/01/2562 ดูรายละเอียด
273  ประกวดราคาซื้อปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม จำนวน 7 รายการ2,915,429.00   e-bidding  28/12/2561   04/01/2562 ดูรายละเอียด
274  ประกวดราคาซื้อปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม จำนวน 7 รายการ2,915,429.00   e-bidding  28/12/2561   04/01/2562 ดูรายละเอียด
275  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องผ่าตัดพร้อมจัดทำและติดตั้งชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์และโคมไฟผ่าตัดใหญ่พร้อมระบบกล้องถ่ายทอดสัญญาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 54,661,300.00   e-bidding  25/12/2561   28/12/2561 ดูรายละเอียด
276  ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,000,000.00   e-bidding  24/12/2561   27/12/2561 ดูรายละเอียด
277  ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการปรับปรุ่งใหม่ศูนย์เครื่องมืฯ 16 ระบบ จำนวน 1 ชุด14,487,500.00   e-bidding  19/12/2561   24/12/2561 ดูรายละเอียด
278  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์สัตว์ จำนวน 1 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12,500,000.00   e-bidding  18/12/2561   21/12/2561 ดูรายละเอียด
279  จ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา12,075,200.00   e-bidding  13/12/2561   18/12/2561 ดูรายละเอียด
280  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ระยะที่ 2) จำนวน 5 อาคารพร้องานบริเวณภายนอก 41,250,000.00   e-bidding  11/12/2561   14/12/2561 ดูรายละเอียด
281  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,300,000.00   e-bidding  04/12/2561   11/12/2561 ดูรายละเอียด
282  ครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding จำนวน 5 รายการ2,313,000.00   e-bidding  23/11/2561   28/11/2561 ดูรายละเอียด
283  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 140 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2,200,000.00   e-bidding  13/11/2561   16/11/2561 ดูรายละเอียด
284  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดพร้อมจัดทำและติดตั้งชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์และโคมไฟผ่าตัดใหญ่พร้อมระบบก้องถ่ายทอดสัญญาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 354,661,300.00   e-bidding  09/11/2561   14/11/2561 ดูรายละเอียด
285  ครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding2,313,000.00   e-bidding  07/11/2561   12/11/2561 ดูรายละเอียด
286  ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์รวมแพทย์ชนิดติดตั้งเพดานแบบคานพร้อมรางเลื่อน จำนวน 1 รายการ10,200,000.00   e-bidding  05/11/2561   08/11/2561 ดูรายละเอียด
287  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดพร้อมจัดทำและติดตั้งชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์และโคมไฟผ่าตัดใหญ่พร้อมระบบกล้องถ่ายทอดสัญญาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)54,661,300.00   e-bidding  26/10/2561   31/10/2561 ดูรายละเอียด
288  ประกวดราคาซื้อเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์25,000,000.00   e-bidding  22/10/2561   26/10/2561 ดูรายละเอียด
289  ประกวดราคาซื้อเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์25,000,000.00   e-bidding  22/10/2561   26/10/2561 ดูรายละเอียด
290  ประกวดราคาซื้อเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์ 25,000,000.00   e-bidding  22/10/2561   26/10/2561 ดูรายละเอียด
291  ชุดดูดจ่ายสารละลาย จำนวน 1 ชุด2,410,000.00   e-bidding  19/10/2561   25/10/2561 ดูรายละเอียด
292  ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดตั้งเพดานแบบคานพร้อมรางเลื่อน จำนวน 1 รายการ10,200,000.00   e-bidding  17/10/2561   22/10/2561 ดูรายละเอียด
293  ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดตั้งเพดานแบบคานพร้อมราง0.00   e-market     ดูรายละเอียด
294  ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดตั้งเพดานแบบคานพร้อมนางเลื่อน จำนวน 1 รายการ 10,200,000.00   e-bidding  17/10/2561   22/10/2561 ดูรายละเอียด
295  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดพร้อมจัดทำและติดตั้งชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์และโคมไฟผ่าตัดใหญ่พร้อมระบบกล้องถ่ายทอดสัญญาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)54,661,300.00   e-bidding  16/10/2561   19/10/2561 ดูรายละเอียด
296  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิชการ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)19,928,302.28   e-bidding  16/10/2561   19/10/2561 ดูรายละเอียด
297  เครื่องปั่นตะกอน จำนวน 1 ชุด3,585,000.00   e-bidding  10/10/2561   16/10/2561 ดูรายละเอียด
298  ประกวดราคาซื้อชุดทดลองพื้นฐานทางปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 1 ชุด7,412,400.00   e-bidding  08/10/2561   11/10/2561 ดูรายละเอียด
299  ประกวดราคาซื้อชุดทดลองพื้นฐานทางปฏิบัติการทางฟิสิกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biiding)7,412,400.00   e-bidding  08/10/2561   11/10/2561 ดูรายละเอียด
300  จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา14,000,000.00   e-bidding  08/10/2561   11/10/2561 ดูรายละเอียด
301  จ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 350,000,000.00   e-bidding  02/10/2561   05/10/2561 ดูรายละเอียด
302  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตย์สำหรับเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา3,820,000.00   e-bidding  01/10/2561   04/10/2561 ดูรายละเอียด
303  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์41,000,000.00   e-bidding  24/09/2561   28/09/2561 ดูรายละเอียด
304  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 350,000,000.00   e-bidding  24/09/2561   27/09/2561 ดูรายละเอียด
305  ประกวดราคาซื้อระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยใช้เกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะสามมิติ (MIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์44,940,000.00   e-bidding  17/09/2561   20/09/2561 ดูรายละเอียด
306  ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Smart Classroom สำหรับห้องบรรยาย 1 และ2 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเพทมหานคร จำนวน 1 ระบบ3,200,000.00   e-bidding  11/09/2561   14/09/2561 ดูรายละเอียด
307  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือรักษาเฉพาะทางกายภาพบำบัด จำนวน 1 ชุด 2,260,000.00   e-bidding  31/08/2561   05/09/2561 ดูรายละเอียด
308  ประกวดราคาซื้อระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับพีงจ่ายลักษณะสามมิติ (MIS) ครั้งที่ 244,940,000.00   e-bidding  23/08/2561   28/08/2561 ดูรายละเอียด
309  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือรักษาเฉพาะทางกายภาพบำบัด จำนวน 1 ชุด2,260,000.00   e-bidding  26/07/2561   02/08/2561 ดูรายละเอียด
310  ประกวดราคาซื้อเครื่องแมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง25,041,100.00   e-bidding  26/07/2561   02/08/2561 ดูรายละเอียด
311  ประกวดาคาซื้อระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะสามมิติ (MIS)44,940,000.00   e-bidding  25/07/2561   01/08/2561 ดูรายละเอียด
312  ประกวดราคาซื้อระบบสารเสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ 28,520,000.00   e-bidding  25/07/2561   01/07/2562 ดูรายละเอียด
313  จ้างก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ (ระยะที่ 1)48,750,000.00   e-bidding  17/07/2561   20/07/2561 ดูรายละเอียด
314  จ้างก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ 99,240,000.00   e-bidding  07/06/2561   12/06/2561 ดูรายละเอียด
315  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 3)16,745,000.00   e-bidding  06/06/2561   11/06/2561 ดูรายละเอียด
316  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งห้องพักผู้ป่วยใน (IPD) โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2,840,000.00   e-bidding  01/06/2561   07/06/2561 ดูรายละเอียด
317  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระยะ 2 (ครั้งที่ 2)16,745,000.00   e-bidding  10/05/2561   16/05/2561 ดูรายละเอียด
318  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน 6 ห้อง พร้อมงานระบบที่เกี่ยวข้อง4,400,000.00   e-bidding  08/05/2561   11/05/2561 ดูรายละเอียด
319  ก่อสร้างศูนย์อาหารกลางคืน 11,700,000.00   e-bidding  17/04/2561   20/04/2561 ดูรายละเอียด
320  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 180,379,300.00   e-bidding  03/04/2561   09/04/2561 ดูรายละเอียด
321  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสวัสดิการรถยนต์โดยสาร 8 ล้อ (ปรับอากาศ)6,136,000.00   e-bidding  19/03/2561   22/03/2561 ดูรายละเอียด
322  จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16,745,000.00   e-bidding  07/03/2561   12/03/2561 ดูรายละเอียด
323  ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 3 รายการ (กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 125 ตัว กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ 20 ตัว กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิด 3 ตาพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล 1 ชุด) ด้วยวิธ10,460,000.00   e-bidding  07/03/2561   12/03/2561 ดูรายละเอียด
324  ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 3 รายการ (กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 125 ตัว กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ 20 ตัว กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิด 3 ตาพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล 1 ชุด) ด้วยวิธ10,460,000.00   e-bidding  07/03/2561   12/03/2561 ดูรายละเอียด
325  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 2,052,650.00   e-bidding  26/02/2561   02/03/2561 ดูรายละเอียด
326  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถขนส่งภายในที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24,200,000.00   e-bidding  22/02/2561   27/02/2561 ดูรายละเอียด
327  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเรือนรับรอง (บ้านพักรับรอง) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์5,128,000.00   e-bidding  30/01/2561   02/02/2561 ดูรายละเอียด
328  ประกวดราคาซื้อระบบปฎิบัติการ จำนวน 2 รายการ2,512,000.00   e-bidding  29/01/2561   01/02/2561 ดูรายละเอียด
329  ประกวดราคาซื้อระบบปฎิบัติการ จำนวน 2 รายการ2,512,000.00   e-bidding  29/01/2561   01/02/2561 ดูรายละเอียด
330  ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 3 รายการ (กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 125 ตัว กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ 20 ตัว กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิด 3 ตาพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล 1 ชุด) ด้วยวิธ10,460,000.00   e-bidding  24/01/2561   02/02/2561 ดูรายละเอียด
331  ประกวดราคาเช่างานบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,728,000.00   e-bidding  09/01/2561   12/01/2561 ดูรายละเอียด
332  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเรือนรับรอง (บ้านพักรับรอง) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์5,128,000.00   e-bidding  08/01/2561   11/01/2561 ดูรายละเอียด
333  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ2,375,000.00   e-bidding  27/12/2560   03/01/2561 ดูรายละเอียด
334  ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการ การออกอากาศ จำนวน 1 ระบบ2,150,000.00   e-bidding  27/12/2560   03/01/2561 ดูรายละเอียด
335  ประกวดราคาซื้อระบบปฎิบัติการ จำนวน 2 รายการ2,512,000.00   e-bidding  27/12/2560   03/01/2561 ดูรายละเอียด
336  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2,016,000.00   e-bidding  26/12/2560   29/12/2560 ดูรายละเอียด
337  ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 3 รายการ (กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 125 ตัว กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ 20 ตัว กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล 1 ชุด) 10,460,000.00   e-bidding  21/12/2560   27/12/2560 ดูรายละเอียด
338  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop PC 104 เครื่อง, คอมพิวเตอร์ Notebook 5 เครื่อง)2,650,000.00   e-bidding  18/12/2560   21/12/2560 ดูรายละเอียด
339  จ้างก่อสร้างถนนและลานจอดรถบริเวณอาคารเรียนรวม 2,770,000.00   e-bidding  14/12/2560   19/12/2560 ดูรายละเอียด
340  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งกันสาดอาคารเรียนรวม2,400,000.00   e-bidding  13/12/2560   18/12/2560 ดูรายละเอียด
341  ประกวดราคาซื้อ ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน จำนวน 4 เครื่อง2,400,000.00   e-bidding  13/12/2560   18/12/2560 ดูรายละเอียด
342  ร่างประกวดราคาซื้อระบบการเรียนการสอนทางไกล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ2,040,000.00   e-bidding  29/11/2560   06/12/2560 ดูรายละเอียด
343  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายใน สถาบันภาษา ชั้น 1 และชั้น 2(ส่วนหน้า)อาคารวิชาการ53,598,000.00   e-bidding  22/11/2560   27/11/2560 ดูรายละเอียด
344  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 19,866,000.00   e-bidding  06/11/2560   22/11/2560 ดูรายละเอียด
345  ประกาศร่างประกวด ราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ผลึกเดี่ยวด้วยรังสีเอ็กซ์ 11,642,900.00   e-bidding  27/10/2560   02/11/2560 ดูรายละเอียด
346  ประกาศร่างประกวดราคาจ้าง/ซื้อพร้อมติดตั้งระบบและอุปกรณ์ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์38,444,724.00   e-bidding  31/10/2560   03/11/2560 ดูรายละเอียด
347  ประกวดราคาซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง3,300,000.00   e-bidding  04/10/2560   09/10/2560 ดูรายละเอียด
348  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ2,375,000.00   e-bidding  04/10/2560   09/10/2560 ดูรายละเอียด
349  ประกวดราคาซื้อรถกวาดถนนและดูดฝุ่น3,100,000.00   e-bidding  04/10/2560   09/10/2560 ดูรายละเอียด
350  ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกาศ ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6180,379,300.00   e-bidding  19/09/2560   22/09/2560 ดูรายละเอียด
สิ้นสุดการประกาศ